izmir avukat
İzmir Avukat

İzmir Avukat | Karaçanta Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Makaleler. Ülkemiz vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü ya kişilerle ya da kamu kurum ve kuruluşları ile hukuksal sorunlar yaşadığı için profesyonel bir yardımı ihtiyaç duyuyorlar.

İzmir hukuk bürosu olarak alanında uzman, deneyimli, güvenilir ve profesyonel hizmet anlayışımız ile hukuksal anlamda size ihtiyacınız olan tüm yardım ve yönlendirme hizmetini sunuyoruz. Ülkemizde vatandaşlarımızın yaşadığı en önemli mağduriyetlere yasalar önünde haklarının ne olduğunu bilinmemesi ve bu yönde bir yönlendirmenin olmaması oluyor. İzmir hukuk büromuz bu anlamda yasalara tam olarak hakim İzmir avukat kadrosu ile size ihtiyacınız olan ve doğru hukuksal destek hizmeti sunuyoruz. Yasaların belirtiği tüm hususlar dahilinde tüm haklarınızı en maksimum düzeyde korumanızı ve kullanmanızı sağlıyoruz.

Alanında Uzman İzmir Avukat

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış ve yüksek tecrübeye sahip İzmir en iyi avukat  olma yolunda ilerleyen kadromuz ile hukuksal anlamda alabileceğiniz en iyi destek hizmetini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hukuk büromuz bünyesinde Aile Hukuku, Şirketler Hukuku, İdare ve Vergi Hukuk, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku ve Miras hukuku dahil olmak üzere onlarca farklı hukuk alanında her alanda uzmanlaşmış İzmir avukat kadromuz ile İzmir’in en iyi avukatı olmak çabasıyla işimizi yapıyoruz.

İzmir’de avukat mı arıyorsunuz? İzmir avukat veya İzmir hukuk bürosu arayışınız için hemen İzmir avukatlık bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Karaçanta Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık’ı İzmir Avukat arayarak hukuki yardım veya danışmanlık alabilirsiniz.

Telefon İzmir avukat0554 441 83 19
İletişim İzmir avukatizmiravukat@karacanta.av.tr


İzmir Güncel Hukuk ve Avukatlık Yazıları

Miras Hukuku

Miras Eşin Saklı Payı

Comments off.

Miras eşin saklı payı; bir kimsenin karşılık almaksızın kendi malvarlığı hak ve alacaklarından, diğer bir kimse yararına temin ettiği hukuki ...

OKU
İzmir Avukat

İzmir Avukat Danışma

Comments off.

Online Avukat ve Hukuki Danışmanlık Karaçanta Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık, uzman olduğu tüm konularda genel hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Başka ...

OKU
Aile Hukuku

Boşanma Davası nasıl açılır?

Comments off.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası nasıl açılır? Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ...

OKU
Miras Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şüyu Davası)

Comments off.

Ortaklığın giderilmesi davası; paylı ya da elbirliği mülkiyetine konu olan mülkiyetin giderilmesi ve kişisel mülkiyete geçmeyi sağllar. Bı durum tüm ...

OKU
Miras Hukuku

Miras Reddi Süresi

Comments off.

Miras reddi süresi, yasal süre içinde mirasçının red hakkını kullanabileceği süredir. Bu süre içinde mirasın reddi hakkının kullanılmaması halinde, miras ...

OKU
Miras Hukuku

Mirasta Mal Paylaşımı ve Mirasçılık

Comments off.

Yasal Mirasçılık Nedir? Mirasta mal paylaşımı bakımından iki çeşit mirasçı vardır bunlar yasal mirasçı ve atanmış mirasçıdır. Yasal mirasçılar kanundan ...

OKU
Miras Hukuku

Gaiplik Nedir?

Comments off.

Gaiplik kararı, ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş ya da kendisinden uzun bir süre haber alınamayan; ölme olasılığı yüksek olan kişilerin; mahkeme ...

OKU
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türk Vatandaşlığından Çıkma / Çıkarılma

Comments off.

İzin Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığından Çıkma Bir Türk vatandaşının talebi üzerine Bakanlık kararı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçmek mümkündür. ...

OKU
Aile Hukuku

Soybağı (Nesep)

Comments off.

A- Anne ile Soybağı Anne ile soybağı, ancak doğumla veya evlat edinme ile kurulur. B- Baba ile Soybağı Baba ile ...

OKU
İzmir Avukat

izmir Avukat Hukuk

Comments off.

izmir avukat hukuk danışmanlığı ve hukuki süreçlerinizde sizleri destekleyerek yanınızda olması gereken avukatlık hizmeti büyük önem ve değer arz etmektedir. ...

OKU
Miras Hukuku

Vasiyetname

Comments off.

Vasiyetname Hazırlama Vasiyetname, tek taraflı ölüme bağlı tasarruf işlemidir. Türk Medeni Kanununda üç tür vasiyetname düzenlenmiştir ve sınırlı sayıda sayılmıştır. ...

OKU
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Comments off.

Türk vatandaşlığı iki şekilde kazanılabilmektedir. 1. Doğum İle Türk Vatandaşlığı Kazanma Doğum yeri ve soybağı esasına göre Türk vatandaşlığı kazanımı. ...

OKU

intifa Hakkı Nedir?

Comments off.

intifa hakkı nedir, başkasına ait bir eşya veya malvarlığı üzerinde, belirli bir kişiye tam yararlanma imkanı tanıyan bir irtifak hakkıdır. ...

OKU
Aile Hukuku

Vesayet ve Vasi Ne Demektir?

Comments off.

Vesayet, reşit olmamış küçüklerin ve yasal hakları kısıtlanmış olan kısıtlıların haklarının korunmasını ve hukuken temsil edilmesini sağlayan ve kamu görevi ...

OKU
Miras Hukuku

Tenkis

Comments off.

Hukukumuzda vefat eden kişinin miras payının tamamını tasarruf etme hakkı yoktur. Türk Medeni Hukuku mirasçıları korumaktadır. Saklı paylı mirasçılar, saklı ...

OKU
Miras Hukuku

Miras Paylaşım Sözleşmesi

Comments off.

Miras payının devri açılmış veya açılmamış miras payının devri şeklinde de olabilir. Mirasçılar kendi aralarında miras paylaşım sözleşmesi yapabilirler. TMK ...

OKU
Tıp ve Sağlık Hukuku

Doktor Uygulama Hatası (Malpraktis) Tazminat Davası

Comments off.

Genel olarak tıbbi malpraktis, diğer bir adı ile doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun , hastanenin, poliklinik vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, ...

OKU
Miras Hukuku

Veraset İlamı

Comments off.

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi), mirasçıların mirasta hak sahibi olduklarını ve miras paylarını gösteren resmi belgedir. Ölümle birlikte murisin mirası açılmaktadır. ...

OKU
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Türk Vatandaşlığını Kazanma Yolları

Comments off.

Türk vatandaşlığını kazanma genel olarak doğumla veya sonradan kazanma olmak üzere iki şekilde olur. 1.VATANDAŞLIĞIN DOĞUMLA KAZANILMASI Doğumla kazanılan Türk ...

OKU
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Tanıma ve Tenfiz

Comments off.

Mahkeme kararları kural olarak sadece verildikleri ülkede hükümve sonuç doğururlar.Bu durum devletlerin yargı egemenliği ve bağımsızlığının bir göstergesidir.Dolayısıyla hiçbir devlet, ...

OKU
Miras Hukuku

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası)

Comments off.

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), miras bırakanın mirasçının miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmayı satış veya ölünceye kadar ...

OKU
Aile Hukuku

Evlat Edinme Nedir?

Comments off.

Evlat edinme; Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin ...

OKU
Aile Hukuku

İddet Müddeti (Bekleme Süresi)

Comments off.

İddet müddeti , bekleme süresi anlamına gelir. Evliliği sona eren kadının, boşanma kararı kesinleşmesinden itibaren 300 gün içerisinde evlenmesine olanak ...

OKU
Miras Hukuku

Tapu iptali ve Tescili Davası

Comments off.

Tapu iptali ve tescili davasına dair ön bilgi; Tescil Tescil, tapu kütüğünde taşınmaza ait sayfaya mülkiyet hakkı başta olmak üzere ...

OKU
Miras Hukuku

Miras Payının Devri

Comments off.

Miras payının devri açılmış miras payının devri şeklinde gerçekleşebileceği gibi açılmamış miras payının devri şeklinde de gerçekleşebilir. Miras payının devri ...

OKU
Miras Hukuku

Mirasçıdan Mal Kaçırma

Comments off.

Mirasçıdan mal kaçırma uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi ( mevsuf-vasıflı ) muvazaa türüdür. Mirasçıdan ...

OKU
Aile Hukuku

Boşanma

Comments off.

Boşanma Davası Türleri Boşanma davası genel olarak çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri Kanuna ...

OKU
Aile Hukuku

Velayet

Comments off.

Velayet Nedir? Velayet hakkı, kural olarak küçüklerin, istisnai hallerde kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için onların şahısları ve malları üzerinde ana babanın ...

OKU
Aile Hukuku

Boşanma Davası Çocukların Bakım ve Korunması

Comments off.

Çocukların Bakım ve Korunması (Velayetin Tedbiren Bırakılması ve Tedbir Nafakası) Boşanma davası sırasında eşlerin ayrı yaşamaya hakkı bulunduğundan, çocukların hangi ...

OKU
Aile Hukuku

Boşanma Davası Tedbir Nafakası

Comments off.

Boşanma Davası ile Eşler için Tedbir Nafakası Dava süresince eşlerden birinin diğerine barınması ve geçinmesi için ne miktar nafaka vereceği ...

OKU
Aile Hukuku

Nafaka

Comments off.

Nafaka Nedir? Nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemeye verilen ...

OKU
Aile Hukuku

Aile Konutu

Comments off.

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 194 Aile Konutu Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili ...

OKU
Miras Hukuku

İntifa Hakkı – İzmir Gayrimenkul Avukatı

Comments off.

İntifa Hakkı Nedir? İntifa hakkı , başkasına ait bir eşya veya malvarlığı üzerinde, belirli bir kişiye, tam yararlanma imkanı sağlayan ...

OKU
Aile Hukuku

Boşanma Davasında Şahit Sayısı

Comments off.

Boşanma Davasında Kaç Şahit (Tanık) Gereklidir? Boşanma davalarında şahitlerin yani tanıkların büyük önemi bulunmaktadır. “Çekişmeli boşanma davasında en az kaç ...

OKU
Aile Hukuku

Boşanma Düğün Takıları – Ziynet Eşyaları

Comments off.

Ziynet Eşyası Nedir? Ziynet eşyaları denince genellikle kadına düğün anında takılan takılar gelmekle birlikte kocanın değerli hediyeleri de ziynet eşyası ...

OKU
Miras Hukuku

Miras Davası ve Miras Hukuku – İzmir Miras Avukatı

Comments off.

Yasal miras paylaşımı nasıl yapılır? Yasal miras paylaşımı miras bırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ölümünden önce yasal şartlara ...

OKU
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Tanıma Tenfiz Davası – İzmir Avukat – Yurtdışında Boşanma

Comments off.

Yabancı ülke mahkemelerince verilen kararlar,  Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmaz. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak için Türkiye’de tanıma tenfiz ...

OKU
Sözleşme Hukuku

Ceza Hukuku Yaptırımları (Ceza Avukatı)

Comments off.

Ceza; yasanın, topluma zarar verdiğini varsaydığı fiillere karşı uyguladığı yaptırımdır. izmir ceza hukuku Cezalandırmakta ki hedefler:1-Kefaret (Diyet)2-İbret (Caydırıcılık)a-Genel önleme (İbret)b-Özel ...

OKU
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Dava – Mahkeme

Comments off.

Dava Açmak Ne Demektir? Dava açmak bir kişi veya kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlığa uğradığınızda, ...

OKU
Aile Hukuku

Boşanma Davası – İzmir Boşanma Avukatı

Comments off.

Boşanma davası avukatı (aile hukuku avukatı), anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka davası, velayet davası ...

OKU
Ticaret ve Şirketler Hukuku

İzmir Göztepe Avukat

Comments off.

Göztepe avukat mı arıyorsunuz? Doğru adres için Göztepe avukat arayışınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Göztepe avukat iletişim numaramızdan arayarak Göztepe’de aradığınız hukuki yardım için avukatlık ...

OKU
Miras Hukuku

İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi – Davası Nedir?

Comments off.

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası , paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) ...

OKU
Sözleşme Hukuku

İzmir Karşıyaka Avukat

Comments off.

Karşıyaka avukat mı arıyorsunuz? Doğru adres için Karşıyaka avukat arayışınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Karşıyaka avukat iletişim numaramızdan arayarak Karşıyaka’da aradığınız hukuki yardım için avukatlık ...

OKU
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

İzmir Bayraklı Avukat

Comments off.

Bayraklı Avukat mı arıyorsunuz? Doğru adres için Bayraklı avukat arayışınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Bayraklı avukat iletişim numaramızdan arayarak Bayraklı’da aradığınız hukuki yardım için ...

OKU
Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Tebligat (Adliyeden Kağıt Geldi)

Comments off.

Adliyeden kağıt geldi! Mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı veya icra da­irelerinden size gelen her “kağıt” resmi bir işlem hakkında size bilgi vermek ...

OKU
Ticaret ve Şirketler Hukuku

İzmir Bostanlı Avukat

Comments off.

Bostanlı avukat mı arıyorsunuz? Doğru adres için Bostanlı avukat arayışınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Bostanlı avukat iletişim numaramızdan arayarak Bostanlı’da aradığınız hukuki yardım için avukatlık ve ...

OKU
Sözleşme Hukuku

Tutuklama Nedir?

Comments off.

TUTUKLULUK KARARI NEDENLERİ NELERDİR ? Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması halinde, şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran ...

OKU
Ticaret ve Şirketler Hukuku

İzmir iyi Avukat Çalışma Alanları

Comments off.

MEDENİ HUKUK : – Aile hukuku :    Kişiliğin korunması davaları, Velayet/vesayet davaları,  Boşanma, ayrılık ve nafaka davaları, Mal rejimleri,  mal ...

OKU
Miras Hukuku

İcra (Haciz)

Comments off.

İcra Takibi Nedir? Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır.(haciz) Haciz Nedir? Borçlunun mal ve haklarına ...

OKU
İzmir Avukat

Ceza Avukatı

Comments off.

Ceza Avukatı Nedir? Ceza avukatı, ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukata verilen addır. Ceza soruşturması suçun işlenmesinden sonra başlamaktadır. ...

OKU
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

İzmir Konak Avukat

Comments off.

Konak Avukat mı arıyorsunuz? Doğru adres için Konak avukat arayışınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Konak avukat iletişim numaramızdan arayarak Konak’da aradığınız hukuki yardım için ...

OKU
İdare ve Vergi Hukuku

KARAÇANTA Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık – izmir avukat

Comments off.

Web sitemiz ile sizlere hukuki konularda yardımcı olacak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak üzere izmir avukat arayışlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

OKU

Karaçanta Avukatlık ve Hukuk Bürosu – izmir avukat makaleler

Miras ve aile hukuku, ağırlıklı olarak çalışma alanlarımız arasındadır. İzmir’de miras ve aile davalarına bakmaktayız. Edindiğimiz tecrübeyi güncel hukuki mevzuatla birleştirerek statünüzün / haklarınızın belirlenmesinde kullanmaktayız. Davanız sırasında en iyi şekilde temsil edilmeniz hususunda gerekli hukuki desteği vermekteyiz. izmir avukatı arayışınızda, davanız ile ilgili olarak,  avukat@karacanta.av.tr e-posta adreslerimiz üzerinden avukatlarımıza soru yöneltip; dava süreci, hukuki statünüz, haklarınız ile davanızın ücret ve masrafları konusunda ücretsiz ön bilgi alabilirsiniz. “izmir avukat konusunda hukuki destek almak ve avukat arayışlarınızda bizimle iletişime geçebilirsiniz.