Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemize olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Taşınmaz mal iktisabı, Türkiye’ye yerleşim ve ülkemizde çalışma, Türk vatandaşlığına geçme, ülkemizde ticari ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesi bunun somut yansımalarından başlıcalarıdır. Portföyümüzdeki önemli yabancı müvekkillerimizin bu doğrultudaki taleplerini en etkin ve hızlı biçimde gerçekleştirmeyi iş önceliklerimiz arasında kabul ediyoruz.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Yabancı uyruklu müvekkillerimizin kamu kurumları nezdinde temsil vazifesinin yürütülmesi
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal iktisabına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
  • Yabancıların ikamet ve çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
  • Yabancıların Türk vatandaşlığını kazanma prosedürünün takibi
  • Nüfus sicili işlemlerinin takibi
  • Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de dernek ve vakıf kurmalarına ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
  • Yabancı uyruklu çocukların evlat edinilmesine ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi
  • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ve gerekli sicil işlemlerinin gerçekleştirilmesi