Eğitimden gıdaya; kimyadan inşaata kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirket müvekkillerimizin ticari aksiyonlarında hukuki güvenceye sahip olmasının önemine inanıyoruz. Şirketin organizasyon yapısı ve operasyonel imkânları baz alınarak yönetim kurulu kararlarının oluşturulması ve bu kararların icrası sırasında yakın bir işbirliği içinde hareket ediyoruz. Amacımız, sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmeti ile müvekkilimizin güvenle ticari faaliyetine odaklanabilmesini temin etmektir.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Ticaret şirketlerinin kurulmasına yönelik ortaklık ve ana sözleşmelerin hazırlanması ve ana sözleşmede tadil işlemlerinin yürütülmesi
 • Şirket hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ticaret sicili işlemlerinin tamamlanması
 • Şirket pay sahiplerinin haklarının düzenlenmesi
 • Sermaye artırımı ve azaltılması ve payların düzenlenmesi
 • Şirket içi yönetim ve denetim süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
 • Yönetim kurulu üyelerinin yetkilerinin düzenlenmesi
 • Ticari sözleşmelerin ve mal ve hizmetlerin satışında genel şartların hazırlanması
 • Franchising gibi çerçeve ve münferit sözleşmelerin hazırlanması
 • Sözleşmenin uygulanmasından doğan davaların yürütülmesi
 • Ticari faaliyetin sektörel mevzuata uygunluk denetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
 • Ortaklık yapısının tasfiyesi projesinin hazırlanması sürecin sonuçlandırılması