Hukuka aykırı eylemler sonucunda ortaya çıkan zararların giderilmesine yönelik olarak müzakere aşamasından dava ve icra takibine kadar her alanda müvekkillerimizi etkin biçimde temsil etmekteyiz.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Basın yoluyla gerçekleşen kişilik hakkı ihlalleri,
  • Onur ve saygınlığın ihlali,
  • Tüzel kişiler bakımından ticari ve sosyal itibarın zedelenmesi,
  • Kişiye karşı işlenen suçlar ve mala gelen zararlar sebebiyle,
  • Sözleşmeye aykırılık sebebiyle oluşan zararlar sebebiyle ve
  • Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık sebebiyle maddi ve manevi tazminat davalarının yürütülmesi
  • Kişilik hakkının ihlallere karşı korunması için önlem alınmasının temini
  • İnternet ortamında gerçekleşen ihlaller hakkında gerekli başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Tüzel kişi ve tacir müvekkillerimizin çalışanlarının eylemlerinden ötürü sorumluluğu alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve ilgili davaların takibi ve sonuçlandırılması
  • Tüzel kişi ve tacir müvekkillerimizin çalışanlarının görev sırasında maruz kaldıkları zararlar sebebiyle tazminat davalarının takibi