Malvarlığının ölümden sonraki akıbetine dair hukuki statünün belirlenmesindeki tercihler çeşitli hukuki sorunlara yol açmakta, bu sorunların çözümüne kadar geçen sürede aile ilişkileri de zedelenmektedir. Bu bakımdan aile ilişkileri arasında toplumumuzun en sorunlu alanlarından birini miras hukuku oluşturmaktadır.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Vasiyetname tanzimi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
  • Vasiyetnamenin iptali davasının takibi ve sonuçlandırılması
  • Mirastan çıkarma tasarrufuna hukuki danışmanlık verilmesi
  • Tenkis davalarının takibi
  • Mirastan mal kaçırma-muris muvazaası işlemlerine ilişkin davanın takibi
  • Terekenin tespiti ve gereken koruma önlemlerinin alınması işlemlerinin yürütülmesi