Danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirket ve kurum müvekkillerimizin iş hukuku uyuşmazlıklarının mevzuat çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılmasında etkin hizmet sunuyoruz.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • İşe alım ve fesih süreçlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesini temin amacıyla hukuki danışmanlık verilmesi
  • Sendika toplantılarının gerçekleştirilmesi ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanması sürecinin takibi
  • Haksız fesih, işe iade davalarının yürütülmesi
  • İş kazasına bağlı olarak iş göremezlik ödeneğinin bağlanması işlemlerinin sonuçlandırılması
  • Sigortalılık tespit davasının takibi
  • Arabuluculuk sürecinin yürütülmesi
  • Toplu iş sözleşmesinin imzalama sürecinin yürütülmesi