Gerçek ve tüzel kişi müvekkilimizin idari işlemler nedeniyle uğradıkları hak ihlalleri ve bundan ötürü doğan zararların tazmini için gerekli hukuki danışmanlık hizmetini sunmaktayız.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Bütünleşik kıyı kenar planının iptali davasının yürütülmesi
  • İmar planı iptal davasının takibi
  • Cemaat vakıflarının taşınmaz mülklerinin iadesine ilişkin davaların takibi
  • Kadastro tesis ve yenileme tutanaklarına itiraz davasının yürütülmesi
  • Encümen kararının iptali davasının yürütülmesi
  • Yapı cezalarının iptali için davaların takibi
  • Havalimanı işletme hakkının devrinden doğan kdv uyuşmazlığına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
  • Usulsüz tarh edilen vergi cezasının iptali hakkında gerekli idari başvurunun gerçekleştirilmesi ve davanın takibi