Alacakların tahsil edilmesi ve mahkeme ve heyet ilamlarının icrası amacıyla icra ve iflas hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • İcra takip işlemlerinin yürütülmesi
  • Uyuşmazlığın sulh yolu ile sona erdirilmesi için gereken müzakerenin gerçekleştirilmesi
  • İflas davasına müdahale ile davanın takibi
  • Konkordato müzakerelerine aktif katılımın sağlanması
  • İstihkak davalarının sonuçlandırılması