İletişim teknolojilerinin sunduğu çeşitliliğe rağmen televizyon endüstrisinin yerini koruduğu; televizyon ve sinema yapımlarının kitlelere ulaşmada hala en etkin araç olduğu görülmektedir. Bir yandan şirketler ve sözleşme hukuku alanlarını ilgilendiren bu alan diğer yandan doğrudan telif hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Bu bakımdan medya hukukunu bütüncül bir yaklaşımla ele alarak geniş bilgi birikimi ve tecrübemizle müvekkillerimize profesyonel hukuk hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Dizi ve film yapımlarına hukuki danışmanlık verilmesi
  • Münferit ve ortak yapım sözleşmelerinin hazırlanması
  • Projenin uygulama sürecinde hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
  • Projenin telif hukuku bakımından hukuki güvenceye kavuşturulması
  • Oyunculuk, menajerlik ve sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması
  • Senaryo içeriği, dekor, kurgusal karakter, müzik başta olmak üzere yapımın tüm bileşenlerine ilişkin telif stratejisinin oluşturulması
  • Gereken izinlerin alınması ve bildirimlerin yapılması konusunda meslek birliği ile iletişimin gerçekleştirilmesi
  • Bağlantılı hak sahipliğine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Telif haklarının korunması ve ihlali tespitine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
  • Telif hakkının devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması