Dernekler ve vakıflar, sivil toplum faaliyetlerinin odağında yer alan kurumlardır. Bu kurumların etkili ve verimli faaliyet gösterebilmesi için bir yandan hukuki ve idari yapılanmasının sağlıklı biçimde oluşturulması bir yandan da kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi önem taşımaktadır.

Gençlerin eğitiminden kültür ve sanat hizmetlerinin sunulmasına kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müvekkillerimize faaliyetlerinin verimliliğini artırma odaklı, milli mevzuat ve milletlerarası hukuk ölçeğinde profesyonel danışmanlık hizmetini sunmaktayız.

Bu kapsamda takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Dernek, federasyon ve vakıfların kuruluş işlemlerinin başlatılması ve tamamlanması
  • Kuruluş belgesinin hazırlanması ve gereken durumlarda tadili
  • Genel kurul toplantısının organizasyonu
  • Kamu otoriteleri ile ilişkilerin yürütülmesi, gerekli bildirimlerin yapılması
  • Kamuya yararlılık statüsünün temini sürecinin takibi
  • Kurumlar arası ortak proje yürütümü sürecinde hukuki danışmanlık sunulması
  • Yurt dışı yardımlarının transfer sürecinin yönetilmesi