Gerçek kişilere ait bilgilerin elektronik ortamda hukuka uygun biçimde tutulması gerekmektedir. Bu kayıtların gerekenden fazla içeriğe sahip olması; anonimleştirilmesi veya silinmesi gerektiği halde bunların veri işlemesine tabi tutulması; üçüncü kişilerle rıza dışı paylaşılması hallerinde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Kişisel veri işlemesi yapan her türlü ticari şirketin de ilgili mevzuat çerçevesinde bir takım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Mevzuat çerçevesinde iş süreçlerinin hazırlanması ve gerekli önlemlerin alınmasında müvekkillerimize nitelikli hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Toplu abonelik sözleşmelerinin hazırlanması
  • İnternet ortamında gerçekleşen hak ihlallerine karşı hukuki korumanın sağlanması
  • Erişimin engellenmesi kararı alınması için gerekli dava ve işlemlerin yürütülmesi
  • Kişisel veri stratejisinin kurgulanmasında hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi
  • Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması
  • Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanmasına ilişkin çerçeve sözleşmelerin hazırlanması