Aile Hukuku

Türk vatandaşlarının yanı sıra ülkemizde yerleşik bulunan yabancı uyruklu kişilerin de aile hukukuna ilişkin sorunları her geçen gün artış göstermektedir. Boşanma sonrasında müşterek hayatın her yönüyle tasfiyesi kapsamında eşler arasında nafaka, tazminat ve mal rejiminin tasfiyesi gibi maddi sonuçlar yanında müşterek çocukların durumu da gündeme gelmektedir.

Boşanmaya bağlı sorunlar dışında çocuklar bakımından soybağı sorunları da söz konusu olabilmektedir. Çocuğun ana ve babası ile soybağının gerçek duruma uygun olmaması halinde bunun düzeltilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Gerek boşanma ve gerekse soybağının kurulması ya da sona erdirilmesine ilişkin davaların doğal sonucu ortaya çıkan bu yeni hukuki durumun nüfus siciline işlenmesidir.

Aile hukukunun her alanında uzmanlık ve tecrübeye sahip olarak yerli ve yabancı müvekkillerimizin karşılaştıkları her türlü aile hukuku sorunlarının çözümünde gereken hukuki desteği etkin biçimde sunmaktadır.

Aile hukukuna ilişkin olarak takip edilen ve sonuçlandırılan işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanmalarda boşanma protokolünün hazırlanması
 • Çekişmeli boşanma davalarında velayet, nafaka, tazminat ve mal rejimi tasfiyesi taleplerinin sunulması
 • Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve nüfus siciline tescili sürecinin takibi
 • Analık tespitine ilişkin hukuki ve idari prosedürün takibi
 • Nüfus sicilinin düzeltilmesi davasının yürütülmesi
 • Türk vatandaşlığını kazanmaya bağlı olarak gerekli nüfus sicili işlemlerinin sonuçlandırılması
 • Nüfus sicilinin değiştirilmesine ilişkin hukuki sorunların idari ve cezai sonuçlarının takibi
 • Babalık davasının yürütülmesi
 • Evlat edinmeye ilişkin idari prosedürün takibi ve davanın sonuçlandırılması
 • Kayyım ataması ve vesayet altına alma işlemlerinin yürütülmesi
 • Koruma amaçlı özgürlüğün kısıtlanması