Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU

Malvarlığının ölümden sonraki akıbetine dair hukuki statünün belirlenmesindeki tercihler çeşitli hukuki sorunlara yol açmakta, bu sorunların çözümüne kadar geçen sürede ...

OKU
Aile Hukuku

AİLE HUKUKU

Boşanma protkolünün hazırlanması, velayet, nafaka, tazminat, mal rejimi tasfiyesi, yabancı nüfus tescili, analık tespiti, nüfus sicili düzeltilmesi, babalık davası, evlat edinme prosedürleri, kayyım ataması davaları.

OKU
izmir avukat

CEZA HUKUKU

Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, Yakalama, ...

OKU
İcra ve İflas Hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Alacakların tahsil edilmesi ve mahkeme ve heyet ilamlarının icrası amacıyla icra ve iflas hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti ...

OKU
Ticaret ve Şirketler Hukuku

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Eğitimden gıdaya; kimyadan inşaata kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirket müvekkillerimizin ticari aksiyonlarında hukuki güvenceye sahip olmasının önemine inanıyoruz. ...

OKU
Sözleşme Hukuku

SÖZLEŞME HUKUKU

Müvekkillerimize sunduğumuz danışmanlık hizmetinin en önemli unsurunu şirket danışmanlığı ile sözleşme hukuku oluşturmaktadır. Ticari nitelikte olsun olmasın, akdedilecek her türlü ...

OKU
İş Hukuku

İŞ HUKUKU

Danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirket ve kurum müvekkillerimizin iş hukuku uyuşmazlıklarının mevzuat çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılmasında etkin hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda takip ...

OKU
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkemize olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Taşınmaz mal iktisabı, Türkiye’ye yerleşim ve ülkemizde ...

OKU
Tıp ve Sağlık Hukuku

TIP VE SAĞLIK HUKUKU

Tıp Hukuku ve Sağlık hukuku Türk Tabipler Birliği Etik İlkelerinin 13. Maddesine göre Malpraktis yani hekimliğin kötü uygulanması hali, “Bilgisizlik, ...

OKU
İdare ve Vergi Hukuku

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişi müvekkilimizin idari işlemler nedeniyle uğradıkları hak ihlalleri ve bundan ötürü doğan zararların tazmini için gerekli hukuki ...

OKU
Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

SORUMLULUK VE TAZMİNAT HUKUKU

Hukuka aykırı eylemler sonucunda ortaya çıkan zararların giderilmesine yönelik olarak müzakere aşamasından dava ve icra takibine kadar her alanda müvekkillerimizi ...

OKU
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU

İletişim teknolojilerinin sunduğu çeşitliliğe rağmen televizyon endüstrisinin yerini koruduğu; televizyon ve sinema yapımlarının kitlelere ulaşmada hala en etkin araç olduğu ...

OKU
Dernekler ve Vakıflar Hukuku

DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU

Dernekler ve vakıflar, sivil toplum faaliyetlerinin odağında yer alan kurumlardır. Bu kurumların etkili ve verimli faaliyet gösterebilmesi için bir yandan ...

OKU
Bilişim Hukuku

BİLİŞİM VE VERİ KORUMASI HUKUKU

Gerçek kişilere ait bilgilerin elektronik ortamda hukuka uygun biçimde tutulması gerekmektedir. Bu kayıtların gerekenden fazla içeriğe sahip olması; anonimleştirilmesi veya ...

OKU